Mesafeli Satış Sözleşmesi

TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

 

“SATICI”

SOCIFY MEDIA REKLAM DANISMANLIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

Vergi Dairesi : KARSIYAKA

Vergi Numarası : 7721499644

Adres : ADALET MAH. MANAS BLV. NO: 39 IC KAPI NO: 3201 BAYRAKLI/ IZMIR

MERSİS Numarası : 0772149964400001

İletişim : [email protected]

Web Sitesi : www. girisimcikadinlar.com.tr

“ALICI”

Adı Soyadı :

T.C. Kimlik No :

Adres :

Telefon :

E-posta / Kullanıcı Adı :

İşbu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi, harçlar gibi belirtilen ek ücretleri de ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI’nın SATICI’ya www.girisimcikadinlar.com.tr uzantılı web sitesi, aplikasyonu ve buna bağlı tüm uygulamalar (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, GİRİŞİMCİ KADINLAR GRUBU Online Üyelik Sözleşmesi ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen hizmetin (“Hizmet”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

SÖZLEŞMEYE KONU HİZMET ve EĞİTİM BİLGİLERİ VE SATIŞ BEDELİ

Sözleşme konusu hizmetin/hizmetlerin süresi satın alınan hizmet paketine göre değişiklik gösterir. Hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait www. girisimcikadinlar.com.tr internet sitesinde yayınlanmaktadır. SATICI tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya Süreleri farklılık gösterir ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen kampanya tarihlerinde geçerlidir.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar bireysel tüketici satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler SATICI tarafından değiştirilip ilan edilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, türü, satış bedeli ve ödeme koşulları ilgili faturada belirtilmektedir.

Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

Ürün/Hizmet Adı ve Temel Nitelikleri, Adet, Kullanım Süresi, Satış Bedeli, www. girisimcikadinlar.com.tr’de ilgili ürün sayfasındaki ürün adı ve özellikleri.

(KDV dahil toplam Türk Lirası) (varsa) Vadeli Satış Bedeli, www.girisimcikadinlar.com.tr’de ilgili ürün sayfasındaki satış tutarı

(KDV dahil toplam), www.girisimcikadinlar.com.tr’de ilgili ürün sayfasındaki satış tutarı

SATICI tarafından ALICI’ya sunulan tüm Hizmetler işbu mesafeli sözleşme hükümlerine tabi olacaktır.

SATICI tarafından ALICI’ya ödeme yapabileceği tek bir yöntem sunulmuştur. ALICI tarafından İnternet Sitesi üzerinden Hizmet alınması halinde, altyapısı iyzico Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (“iyzico”) tarafından sağlanan online ödeme yöntemiyle kredi kartı bilgilerini girerek ödeme gerçekleştirilecektir. SATICI güvenlik ile ilgili makul tüm önlemleri almasına karşılık, “iyzico” tarafından verilen hizmetin güvenlik kriterlerinin ve önlemlerinin münhasıran iyzico tarafından alındığını ve SATICI’nın bu konuda hiçbir garanti, taahhüt ve veya sorumluluğunun olmadığı taraflarca kabul ve beyan edilmektedir.

ÖDEME: KREDİ KARTI İLE İŞLEM

Sipariş ödeme sayfasında sipariş toplamının kaç taksitle ödeneceği bilgisi ALICI bilgisine sunulur. Bankanız kampanyalar düzenleyerek sizin seçtiğiniz taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar tamamen bankanızın takdirinde olup SATICI tarafından bu konuda herhangi bir taahhüt verilmemektedir. Kredi kartınızın hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetinize bankanız tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planınızın oluşturulması bankanız takdirindedir.

Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Faiz ve veya temerrüt faizi ve oranları konusunda SATICI’nın hiçbir taahhüdü ve veya sorumluluğu yoktur.

www.girisimcikadinlar.com.tr sitesi şifreleme yaparak kredi kartı ve banka kartı bilgilerini güvence altında almaktadır. ALICI’nın kredi kartı bilgileri kesinlikle saklanmamaktadır ve kaydedilmemektedir.

HİZMETİN TESLİMAT ŞEKLİ VE ADRESİ:

Sözleşmeye konu hizmet dijital eğitim / içerik hizmeti olduğu için, ALICI satın alım işlemini yaptığı an hizmetten faydalanmaya başlayabilir. Bununla birlikte internet erişim kanallarında oluşabilecek aksaklıklar, yavaşlamalar ve kesintilerden SATICI sorumlu olmayıp, taraflar bu konuda bilgi sahibi olduklarını da kabul ve beyan ederler. ALICI iletişim için gerekli teknik altyapı ve teçhizat konfigürasyonuna sahip olması gerektiğini bilmektedir. Dijital Eğitim İçeriğini başarıyla tamamladığı takdirde sertifikası mail adresine iletilecektir.

Paketleme, kargo ve teslim masrafları (vergiler dahil) ALICI tarafından karşılanmaktadır. İşlem zamanındaki güncel kargo ücreti sipariş toplam tutarına ayrıca eklenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir. Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile, ALICI’nın yukarıda belirtilen adresinde kargo firması sorumluluğunda teslim edilecektir. SATICI’nın ilgili kargo’yu kargo firmasına teslimi ile risk ve hasar ALICI’ya geçmekte olup, ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

Sözleşme, alınan dijital eğitim içerik hizmeti sonunda, sözleşme ve eğitim şartlarına uygun şekilde hak edilmesi durumunda, belirttiği e-mail adresine iletilecek sertifikayı da kapsamaktadır. SATICI ilgili sertifikanın resmi kurum ve kuruluşlarda diploma, mezuniyet belgesi, ustalık, uzmanlık, eksper belgesi vs. olarak kabul edileceğine dair hiçbir taahhüt vermemektedir.

GENEL HÜKÜMLER

ALICI, www.girisimcikadinlar.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürün ya da hizmete ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırı olması sebebiyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken ilgili mevzuat hükümlerine ve bu sözleşme içeriğine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde bu sözleşmeye aykırı olarak ve veya kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının ve veya SATICI’nın maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye ilgili sistemin çalışmasını olumsuz etkileyecek ve veya başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici, kısıtlayıcı veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

Sözleşme konusu “Hizmet”, İnternet Sitesi’nde veya değişiklik durumunda SATICI www.girisimcikadinlar.com.tr internet sitesinde umuma arz ve ifa edilecektir.

Kişinin şirketin satışa sunduğu ürünü/hizmeti satın alması için, satış işlemlerinin yapılacağı internet sitesine üye olması zorunludur. ALICI İnternet Sitesi üzerinden siparişini tamamladıktan sonra kendisine ödeme yapmak üzere kredi kartı bilgilerini girmesi istenecektir. Kredi kartı bilgilerini girdikten sonra işlemini tamamlayacaktır. Sözleşmesi sorunsuz onaylanan ve ödemesini yapan üyenin e-posta adresine satın alma isteminin SATICI’ya ulaştığını gösteren bir bilgi mesajı gelecektir. Ürün/hizmet alımının eksiksiz olarak gerçekleşmesi halinde söz konusu ürün ve hizmete ait e-fatura ya da e-arşiv fatura en geç 7 iş günü içinde üyenin sözleşmede belirtilen adresine gönderilecektir.

Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden ödemelerini takip edebilir.

ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI’nın sipariş verdiği hizmet bedelini ödememesi ya da seçmiş olduğu ürüne/hizmete ait satış bedelinin kredi kartı hesabında gerekli meblağ olmaması sebebi ile tahsil edilememesi durumunda Hizmet satışı gerçekleşmeyecektir. ALICI, siparişin işleme alınma zamanının, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilâtın yapıldığı an olduğunu, bu tahsilatın yapılamaması durumunda SATICI’nın herhangi bir hizmet sunmakla yükümlüğü olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI, İnternet Sitesi üzerinden Hizmet satın almış ise bu Hizmet’i üçüncü kişilere kullandırtamaz, devredemez, kiralayamaz, satamaz. Hizmet ve sözleşme kişiye özel olup, aksi taktirde SATICI’nın ilgili hizmeti hemen ve tek taraflı sonlandırma yetkisi mevcuttur.

SATICI haklı bir sebebe dayanmak kaydı ile (mevzuat değişikliği, SATICI’dan kaynaklanabilecek teknik olumsuzluklar gibi) sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü, ALICI’ya eşit kalite ve/veya fiyatta farklı – muadil bir hizmet sunmak suretiyle yerine getirebilir.

ALICI işbu Sözleşme ve GİRİŞİMCİ KADINLAR GRUBU Online (Çevrimiçi) Üyelik Sözleşmesi’nden doğan haklarını ve üyeliğini kısmen ve veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

ALICI, İnternet Sitesi üzerinden satın almış olduğu eğitim programının GİRİŞİMCİ KADINLAR GRUBU tarafından siteden kaldırılabileceğini ve GİRİŞİMCİ KADINLAR GRUBU’nun internet sitesini kapatma hakkının her zaman saklı bulunduğunu ve bu durumlarda SATICI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SATICI, İnternet Sitesi’nde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

ALICI, eğitim programının tesliminden önce satın alınan hizmetlerin bedellerinin seçilen ödeme aracı ile ödemek zorunda olduğunu aksi takdirde hizmetlerin kendisine teslim edilmeyeceğini kabul eder.

ALICI, online ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.

Ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlendirme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten gerçek ve/veya tüzel kişileri desteklememekte ve link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti, taahhüt niteliği taşımamaktadır.

ALICI; tüm “SİTE” içeriğinin ve satın aldığı ürün/hizmet içeriğinde yer alan, videolar, sunumlar, görseller, metinler ve diğer eğitim materyallerinin ve içeriklerin tüm fikri ve sınai haklarının münhasıran SATICI’ya ait olduğunu kabul eder. SATICI’dan izin almadan SİTE şifrelerini ve eğitim içeriklerini başkalarıyla paylaşmayacağını, içerikleri kopyalayıp çoğaltmayacağını taahhüt eder. ALICI’nın işbu sözleşme içeriğine uygun olarak bu materyallerden faydalanması, ALICI’ya bu materyaller üzerinde herhangi bir hak bahşetmez.

ALICI’nın siparişe konu olan ürüne/hizmete aynı anda çok sayıda farklı IP adresinden ulaştığı tespit edilirse ALICI, şirket tarafından uyarılır ya da ürüne/hizmete erişimi iptal edilebilir. Bu durumda ALICI tarafından ödenen ücret iade edilmez.

SATICI, sözleşme konusu ürünü/hizmeti “Tüketici Mevzuatı” na uygun olarak, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak ALICI’ya sunmakla mükelleftir.

SATICI’nın, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. ALICI, her zaman bu bildirimleri almayı iptal etme hakkına sahiptir.

CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI

6502 sayılı Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereği, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar cayma hakkının istisnalarıdır. Bu bağlamda, online eğitimlerde (dijital eğitim içerikleri dahil) iade veya iptal yapılamamaktadır. Ancak ALICI, Girişimci Kadınlar Grubu’ndaki hiçbir konuya başlamadığı, sertifika talep etmediği ve herhangi bir kampanyayla birlikte satın almadığı sürece, 14 gün içerisinde eğitim iptali ve para iadesi talep edebilecektir.

ALICI, madde 7.1.e uygun olmak kaydı şartıyla, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin imza tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde, sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma bildiriminizi cayma hakkı süresi dolmadan İnternet Sitesi’nde yer alan kişisel üyelik sayfanızdaki cayma seçeneği üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

KREDİ KARTINA İADE SÜRECİ

ALICI’nın madde 7’ye uygun olarak cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan HİZMET’in çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya yetkili mercilerce iade kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

ALICI internet sitesi üzerindeki ilgili sayfadan iade talebinde bulunur.

SATICI, ödenen tutarın tamamının, ALICI’ya ödenmesi için, iyzico ödeme sistemi üzerinden iade işlemini başlatır.

Kart ile alınmış hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ve iyzico ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz.

SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile ödemenin iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. İade işleminin sonuçlanması, bankanın hızına bağlı olarak birkaç iş günü sürebilir.

Kredi kartına iade, SATICI’nın iyzico tarafından sağlanan online ödeme sistemi üzerinden bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

MÜCBİR SEBEPLER

SATICI’nın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimî olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, kanunlarla belirlenmiş doğal afetler, pandemi, harp, seferberlik, yangın, infilak, grev, lokavt, yetki iptali, durdurma, enerji ve iletişimin kesilmesi, resmi merciler tarafından alınmış kararlar ve SATICI’nın kontrolü haricinde meydana gelen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlarda mücbir sebebin devamı süresince SATICI’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya geç yerine getirmesi sebebiyle sorumluluğu bulunmayacaktır. SATICI, mücbir sebebin meydana gelişini müteakip derhal yazılı veya diğer iletişim kanalları ile ALICI’ya durumu bildirecektir.

YETKİLİ MAHKEME ve İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Türk Mahkemeleri yetkili olup; uygulanacak hukuk Türk Hukuku’dur.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerli olmak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar olan ihtilaflar için ALICI işleminin yapıldığı veya ALICI (Tüketici) ikametgahının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri; söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise ALICI işleminin yapıldığı veya ALICI ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemeleri Yetkili olacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

İş bu sözleşme de imzası bulunan için imza tarihi itibari ile TTK 54-62 Maddeleri gereğince rekabet yasağına aykırı davranmamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Grup kurucusuna, grup üyelerine ,grubun ismine yönelik her türlü yazılı, görsel ve dijital platformlarda hakaret, tehdit, iftira, kişilik haklarına saldırı niteliğinde ki eylemler TCK kapsamında suç olduğu sözleşmenin tarafınca bilinmektedir. İş bu eylemler neticesinde grup üyeliği herhangi bir uyarıya gerek kalmadan sona erdirilir ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunma hakkı saklıdır.

BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır.

Online Üyelik Sözleşmesi’ne taraf olma suretiyle “GİRİŞİMCİ KADINLAR GRUBU” üyesi olma talebinde bulunan ALICI, online (çevrimiçi) üyelik platformu üzerinden beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme’nin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve işbu Sözleşme yürürlüğe girecektir.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda anlaşılır, internet ortamına ve 6502 Sayılı Kanun’a uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini bu hususlarda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet siparişi verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.girisimcikadinlar.com.tr sitesinde yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Sözleşmesi, GİRİŞİMCİ KADINLAR GRUBU Online Üyelik Sözleşmesi ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır. 

……/……./2022

“SATICI” – GİRİŞİMCİ KADINLAR GRUBU

 

“ALICI” – “TÜKETİCİ”

İSİM SOYİSİM:

Mail Bültenimize Kaydolun Ücretsiz Bonuslardan Haberdar Olun!

Online kurslarımızda güncellemeye gidildiğinden canlı yayın tarihlerimiz henüz belirlenmemiştir. Eğitimlerimizi ve canlı yayın tarihlerimizi anında öğrenmek için mail bültenimize kaydolun.