Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri

girisimcikadinlar.com.tr, pek çok farklı konuda içerik, eğitim ve hizmet sunan; kullanıcısı ile interaktif bir ortamda iletişim halinde olan ve bu amaçlar doğrultusunda, belirli yayın ilkelerini benimsemiş, Türkiye’nin en büyük kadın girişimci topluluğu platformudur.

Socify Media Danışmanlık Sanayi Tic.Ltd.Şti İlkeleri, benimsediğimiz değer ve standartların ifade bulmasıdır. Buradaki ilkeler, aşağıdaki ortamların herhangi biri için, ister girisimcikadinlar.com.tr’nin kendisi tarafından, isterse Socify Media Danışmanlık Sanayi Tic.Ltd.Şti için çalışan bağımsız bir şirket tarafından yapılmış olsun, tüm girisimcikadinlar.com.tr içeriğinin yaratıcı ve editörlerinden beklediğimiz doğru uygulamaları kurallaştırmaktadır:

Doğruluk

Sitede yer alan eğitim ve içerikler, araştırılmadan ve gerçekliğinden emin olunmadan yayınlanamaz. Bu doğrultuda, insanları yanlışa yönlendirmeyen, gerçekçi ve tarafsız yayınlarda bulunmak, en büyük önceliklerimizden biridir. Bu nedenle doğruluk ve güvenilirlik, editörlerimizin olmazsa olmaz kurallarının başında gelir.

Kullanıcılarımız açısından, bilgi ve özen eksikliğimizden kaynaklanan hataları en aza indirmek ve en kısa zamanda düzeltmek hedefimizdir.

Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösteririz.

Saygı

İçeriklerimizde hiç kimseyi; ırkı, cinsiyeti, yaşı, sağlığı, siyasi görüşleri, sosyal düzeyi, toplum görüşü, cinsel yönelimi ve dini inançları açısından aşağılamamaya; çocuklar, engelliler, azınlıklar gibi özen gösterilmeye ihtiyaç duyan gruplara bilinçli zarar vermemeye özen gösteririz.

Dini ve ahlaki konularda, kin ve nefret yaratacak, milli birlik ve bütünlüğü bozacak yayınlara imkân vermeyiz.

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici içerik yapmayız.

Gerçek kişileri ve/ya tüzel kişileri eleştiri adı altında aşağılayan, küçük düşüren, iftira niteliğinde ifadelere yer vermeyiz.

Şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici içerik yapmaktan kaçınırız.

İçeriklerimizde veya eğitimlerimizde zaman zaman yer bulan, şiddet içeren suç olaylarında, insanları etkileyebilecek, suça teşvik edebilecek ve özellikle de çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek detay ve unsurlara yer vermemeye dikkat ederiz.

İçeriklerimizin ve eğitimlerimizin, toplumun milli ve manevi değerlerine ve aile yapısına aykırı olmamasına dikkat ederiz. Toplumun en küçük birimi olan aile yapısını zedeleyecek nitelikte yayınlardan kaçınırız.

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimseyi “suçlu” ilan etmeyiz.

Kişi Hakları

Hizmetlerimizin bütün unsurlarının, insan onuruna ve temel insan haklarına saygılı olmasını göz önünde bulundururuz.

Özel yaşamın gizliliğine saygı duyar ve onu geçerli bir neden olmaksızın ihlal etmeyiz. Belirgin bir kamu yararı olan haller dışında özel davranışlar, haberleşme ve söyleşileri aleniyete dökmeyiz.

İzin almaksızın, başkalarının kişisel bilgilerini, fotoğraflarını içerik konusu olarak kullanmayız.

İçerik ve eğitimlerimizde, kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer vermemeye özen gösteririz.

Tarafsızlık ve Fikir Çeşitliliği

İçeriklerimizi, sağladığımız hizmetleri ve işlediğimiz konuları tek bir bakış açısından değil, pek çok bakış açısını katarak üretmeye dikkat ederiz.

Bu sebeple, bireysel görüşlerden ziyade, nesnel davranmaya çalışırız.

Her ne kadar site editörleri sitenin içerik bağlamında ana kabuğunu oluştursa da, kullanıcılarımız da siteye katkı sağlayabilmektedir. Bu yüzden fikir çeşitliliği, farklı düşüncelerin temsili, bizim için olmazsa olmaz unsurlardan biridir.

Editoryal Dürüstlük ve Bağımsızlık

girisimcikadinlar.com.tr hem devletten hem de partizan çıkarlardan bağımsızdır. Kullanıcılarımız kararlarımızda siyasi ya da ticari baskıların ya da kişisel çıkarların etkili olmadığına güvenebilmelidirler.

Format olarak bizimle aynı olan Türk sitelerden içerik almamayı ilke ediniriz.

Başka kaynaklardan alınan, toplanan, bir araya getirilen bilgileri ve içerikleri kaynak belirtilmeksizin, yayına sunmayız.

Yaptığımız içeriklerin veya eğitimlerin yaratıcı unsurlardan oluşmasına önem veririz.

Eğitim ve site içerikleri ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlarına alet etmez.

Mail Bültenimize Kaydolun Ücretsiz Bonuslardan Haberdar Olun!

Online kurslarımızda güncellemeye gidildiğinden canlı yayın tarihlerimiz henüz belirlenmemiştir. Eğitimlerimizi ve canlı yayın tarihlerimizi anında öğrenmek için mail bültenimize kaydolun.