Kurum Kültürü Nedir? Önemi, Özellikleri ve Çeşitleri

Daha fazla eğitim görmek için abone olun!

Kurum kültürü, kuruma özgün olan davranışların, değerlerin, ritüellerin, prensiplerin ve inançların bütününe verilen addır. Şirketin sağlam temeller üzerine atılması kurum kültürü ile doğrudan ilişkilidir. Kurum kültürü, kurumda çalışan personeller tarafından paylaşılır ve çalışanların disiplinli, verimli, kurum vizyonunu belirlemesine yardımcı olur. Kuruma ait kültür, personele iyi yansıtıldığında, benimsetildiğinde başarıyı da beraberinde getirebilir. Kuruma ait olan misyon ve vizyon, şirket kültürüne entegre edildiğinde çalışanların yaptıkları aksiyonlarda olumlu etkiler gözlenir.

Kurumlar kültürlerini oluşturma ve geliştirme aşamalarında bilinçli davranmalıdır. Misyon, vizyon, hedefler gibi kriterler dürüstlük ve şeffaflık ile analiz edilmelidir. Oluşturulan kültür, lider tarafından doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bir biçimde personele aktarılmalıdır. Unutmamak gerekir ki; bu kültürün oluşması ve başarıya ulaşması ile çalışanlar kuruma son derecede bağlılık göstererek iyi performans gösterir.

Kurum Kültürünün Önemi Nedir?

Kurum kültürünü benimsemiş olan bir işletmede personeller, ekip ruhunu benimsemiş ve takım çalışmasına adepte olmuş durumdadırlar. Kurumun misyonunu ve vizyonunu benimsemiş olan personel, kuruma karşı bir aidiyet duygusu kazanmışlardır. Yüksek motivasyon, inanmışlık, yüksek performans ve yaratıcılık, güçlü kurum kültürünün sonucudur. Güçlü, yüksek kazançlı ve başarılı şirketlerin temelinde güçlü kurum kültürü vardır. 

Kurum Kültürünün Özellikleri Nelerdir?

 • İlk olarak güçlü bir lider ile temeller atılmalıdır.
 • Çalışanlar kuruma aidiyet kazanır.
 • Kurum kültürü ile bir anlam yaratılır ve çalışanlar bu anlam uğrunda çalışır. Kısacası, yaptıkları anlamlı işler için tatmin duygusu kazanırlar.
 • Gözle görülmeyen bir denetim mekanizması oluşturulur. 
 • Oluşturulan kültürün devam etmesi için kuruma uygun adayların seçilmesi gereklidir.
 • Oluşturulan kültürün istikrarı ve etkisinin yüksek olması için üst yönetimin istikrarlı olması şarttır.
 • Sonradan kazanılan değerler, davranışlar ve inançlardır. Yöneticilerin aktarımı ile aktarım devam eder.
 • Çalışanlar kurum kültürüne saygı göstermeli ve kurum içerisinde benimsemelidir.
 • Kurum kültürü içerisinde yer alan davranışlar alışılmış ve kalıplaşmıştır.

Kurum Kültürü Çeşitleri Nelerdir?

 1. Direnç Kültürü
 2. Süreklilik Kültürü
 3. Değişim Kültür ü
 4. Muhafazakâr Kültürü

1.Direnç Kültürü

Direnç kültürüne sahip şirketlerde değişim olgusuna direnç gösterilir. Buna bağlı olarak da stabillik esastır.

2.Süreklilik Kültürü

Süreklilik kültürüne sahip şirketlerde geçmiş ve gelecek harmanlanarak ilerlenir. Geçmiş değerler esas alınarak geleceğe dair olan değişimlerde onaylanır.

3. Değişim Kültürü

Değişim kültürüne sahip şirketlerde yenilik ve değişim esastır. Değişim kültürüne mensup kurumlarda geleneksel yapı yerine yenilikçi bir yapı vardır. Risk almayı seven yenilikçi bir yapı söz konusudur.

4.Muhafazakâr Kültürü

Geçmişten gelen ve muhafazakâr değerler vardır. Tedirgin yaklaşımlar söz konusudur. Burada asıl mesele kültürü yaşatmak ve devam ettirmektir.

Kurum Kültürünü Etkileyen Faktörler Nelerdir?

 • Misyon
 • Vizyon
 • Çalışma ortamı ve çalışma grubu
 • Motivasyon
 • Liderlerin tavırları ve tarzı
 • Sosyalleşme
 • Kurumun özellikleri
 • Kullanılan dil

Kurum Kültürü Örnekleri

Vestel’in kurum kültürünü ele alalım; Vestel, kurum kültürü olarak ortak değerler belirlemiştir. Bu değerler şu şekildedir;

 • Takım çalışması
 • Sahiplenme
 • İletişim
 • İnisiyatif kullanma
 • Esneklik
 • Yaratıcılık
 • Kendini geliştirebilme
 • Amaca yönelik olma
 • Zamanındalık
 • Başkalarına ve kendine saygı gösterme

Vestel’den bağımsız olarak eklersek; kurumlardaki giyim tarzı, kullanılan dil ve reaksiyonlar da kurum kültürü içerisinde yer alır. Örneğin, Nusr-et çalışanlarının hepsinin takım elbise giyip aynı reaksiyonları göstermesi.

Kurum Kültürü Yaratıcılığa Nasıl Katkı Sağlar?

Kurum kültürü, personelin yaptığı işe anlam kazandırır ve kuruma aidiyet kazandırır. Personel, yapacağı işe inanır, şirketin vizyonuna güvenir ve yaratıcılığını ortaya koymaya çalışır. Motivasyon, yenilikçi bakış açısı ile personel daha üretken bir hale gelir.

Kurumsal Davranış Nedir?

Kurumsal davranış; kurum, işletme veya kuruluşta çeşitli şartlar altında verdikleri kalıplaşmış reaksiyon veya davranışlardır. Kurum kültürü çerçevesinde edinilen bilgi ve birikim ile kurumsal davranış sistematik bir hale gelir.

ÜLKÜ HÜR HAKKINDA

Ülkü Hür henüz ilkokul öğrencisi iken okuduğu kitaplar ve yağ tenekelerine ektiği reyhanları satarak başladığı girişimcilik serüvenine, 2017 yılında kurduğu Türkiye’nin en büyük dijital girişim platformu ve kadın oluşumu ‘Girişimci Kadınlar Grubu’ ile devam ediyor. Ülkü Hür, binlerce kadının markasını oluşturması, işini geliştirmesi ve hedefine ulaşması için verdiği eğitimler, seminerler ve atölyeler ile kadınların girişimcilik hayallerini gerçekleştirmesine öncülük ediyor

Bu makaleler de ilginizi çekebilir

Mail Bültenimize Kaydolun Ücretsiz Bonuslardan Haberdar Olun!

Online kurslarımızda güncellemeye gidildiğinden canlı yayın tarihlerimiz henüz belirlenmemiştir. Eğitimlerimizi ve canlı yayın tarihlerimizi anında öğrenmek için mail bültenimize kaydolun.

Ülkü Hür Kimdir?

Ülkü Hür henüz ilkokul öğrencisi iken okuduğu kitaplar ve yağ tenekelerine ektiği reyhanları satarak başladığı girişimcilik serüvenine, 2017 yılında kurduğu Türkiye’nin en büyük dijital girişim platformu ve kadın oluşumu ‘Girişimci Kadınlar Grubu’ ile devam ediyor. Ülkü Hür, binlerce kadının markasını oluşturması, işini geliştirmesi ve hedefine ulaşması için verdiği eğitimler, seminerler ve atölyeler ile kadınların girişimcilik hayallerini gerçekleştirmesine öncülük ediyor.

Ülkü Hür, kadınların girişimcilik yoluyla güçlenmesi, iş dünyasında temsil edilmeleri ve kadın girişimciliğinin ve ekosistemin gelişmesi için sürdürdüğü çalışmalarla kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Fotoğraf çekmeyi, gezip keşfetmeyi ve fikir üretip, uygulamayı çok seven Ülkü Hür evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Girişimci Kadınlar Grubu kurucusu Ülkü Hür, verdiği eğitimlerin yanısıra Girişimci Kadınlar Akademisinin de kurucusudur. Ülkü Hür Girişimci Kadınlar Grubunun sesi olarak birçok etkinlikte konuşmacı olarak yer almaktadır.