Kurumsal İletişim Nedir?

Kurumsal İletişim Nedir?

Daha fazla eğitim görmek için abone olun!

Kurumsal iletişim, sürekli etkin rol alabilme bilinciyle firmanın verimlilik düzeyinin arttırılması, hedef kitleler tarafınca beğenilen, takdir edilen ve dahi tercih edilen bir kurum düzeyinde olmasına yönelik bir ilişki ve iletişim disiplinidir. Aynı zamanda kurumsal özellikte olan ve bu özellikleri gereğince toplumsal yapının bir parçası haline gelen kuruluşların kurum içi ve kurum dışında kurdukları düzenli ilişki denilebilir. Bu ilişkilerde belirli bir amaç ve düzeni temsil eden etkili bir iletişim politikası izlenilmelidir. Kurumsal iletişim kurumların veya kuruluşların amaç ve hedeflerine ulaşmasında önemli bir etkendir. 

Kurumsal İletişim Çeşitleri

Kurumsal iletişim çeşitleri şu şekildedir:

 • Manipülatif İletişim: Manipülatif iletişim propaganda amaçlı gerçekleştirilen iletişim şeklidir. Amaç kendi istediğini elde edebilmek adına, karşılıklı iletişim için yararlı olabilecek verileri saklamaktır. Bu iletişim türünde kendi karakterini desteklemeyen veriler saklanarak, kurumun kendi duruşunu destekleyecek veriler uydurmak ön plandadır. 
 • Demokratik İletişim: Etkin iletişim tarzıdır. Tamamen açıklıktan oluşur. Demokratik iletişim türünde kurum hedef kitlelerine gerçek verileri iletmeye hazırdır ve iletmektedir. Hedef kitlelerden düzenli olarak veri alınıp değerlendirmesi yapılmaktadır.
 • Bürokratik İletişim: Bürokratik iletişim ne hedef kitlelere bilgi verir ne de onlardan veri alıp değerlendirir. İletişime kapalı tarz denilebilir.
 • Orantısız İletişim: Orantısız iletişim, kurum bilgilendirmeye hazır olduğu halde, bilgi bekleyen unsurların bilgi elde edememesiyle oluşur.

Kurumsal İletişim Nasıl Uygulanmalıdır? 

Kurumsal iletişim şu şekilde uygulanmalıdır:

 • Kurumsal iletişim yönetme aracı şeklinde kullanılmalıdır.
 • Faaliyet gösterilecek hedef gruplar etkin halde tanımlanmalıdır.
 • Firmanın veya kuruluşun kurumsal temelleri açık ve net olarak tanımlanmalıdır.
 • Yeri geldiğinde profesyonel desteğe açık olunmalıdır.
 • Kurumsal iletişim çalışmaları yazılı bir kaynak veya katalog aracılığıyla takip edilmelidir.

Kurumsal İletişim Alanları Nelerdir? 

Kurumsal iletişim alanları şu şekildedir:

 • Medya unsurları ile ilişkiler
 • Yatırımcılar ile ilişkiler 
 • Çalışanlar ile ilişkiler
 • Sosyal sorumluluk bilinci
 • Mevcut durum yönetimi
 • Kurumsal reklam 
 • Halkla ilişkiler
 • Pazarlama iletişimi
 • Kriz iletişimi

Kurumsal İletişim Departmanı Kime Bağlı?

Kurumsal iletişim departmanı mevcut dönemde personel ve yönetim ekibi ile çalışan sayısı yüksek olan büyük gruplarda (holding gibi) tamamen CEO’ya bağlıdır. Aynı şekilde buna benzer büyük kuruluşlarda kurumsal iletişim departmanı genel müdüre veya genel müdür yardımcısına bağlı olabilmektedir. İlçe belediyelerinde belediye başkanı yardımcısına, üniversiteler gibi kuruluşlarda genel sekreterliğe bağlıdır.

Kurumsal İletişim Birimi

Kurumsal iletişim birimi, kurumsal kitleyi hedef kabul ederek çalışmalarını gerçekleştirir. Resmi ve gayri resmi iletişim kanallarından mevcut olan mesajların tamamını kapsar. Kurum içinde gerçekleşen iletişimin tamamını bir bütün olarak ele alır. Çalışanlarının yüksek motivasyonlarını ve birbirleriyle uyum içerisinde çalışmaları için gerekli ortamı oluşturur. Tüm hitap ettiği birimlerin, kişilerin ve tüketicinin doğru bilgiye ulaşmasını sağlayarak, yanlış bilgi ve sonuçlarını engeller.

Kurumsal İletişim Neden Önemlidir? 

Kurumsal iletişimin önemi, firmaların misyon ve vizyonunu gerçekleştirmede etkin rol oynar. Reklam ve beraberinde imaj oluşturmada, değişimi yakalamada, medya ve tüketici ilişkilerinin arttırılmasında, departman ve çalışanlar arasındaki bütünleşmede, veri akışında, denetim sürecinde ve tabi ki karar alma süreçlerinde de kurumsal iletişim etkin rol alır ve önem arz eder.

Kurumsal İletişim Araçları Nelerdir?

Kurumsal iletişim araçları şunlardır:

 • Elektronik postalar
 • Reklamlar
 • Rapor
 • İnternet sitesi
 • Resmi basın açıklamaları
 • Röportaj
 • Toplantı
 • Fotoğraf ve video

Kurumsal İletişimin Amaçları Nelerdir? 

Kurumsal iletişimin amaçları şu şekildedir:

 • Finansal topluluklar içerisinde kurum olarak imajı geliştirmek
 • Medya içerisinde kurum faaliyetlerine daha sık yer verilmesini sağlamak
 • Kurum içi sorunların, çalışanlar ve dağıtım birimlerince algılanmasını sağlamak 
 • Kuruma etki eden kararlarda yasa yapıcı birimleri ve düzenleyicileri etkilemek
 • Kurum üyeleri ve çalışanları nezdinde, bu kurumda bulunma gururunu inşa etmek

Kurumsal İletişim Örnekleri

Çoğumuzun sosyal medyada görmeden önce ne olduğu hakkında en ufak bir fikri olmadığı ALS’e farkındalık amaçlı yapılan #IceBucketChallenge. Farkındalık yaratmak için bu çağrı projesini yürüten dernekler ve kuruluşlar sayesinde bir çoğumuz ALS hastalığı konusunda bilgi sahibi olduk. Bu farkındalık çalışmasının arkasındaki derneklerin topladıkları 2.8 milyon dolarlık bağış 100 milyon dolara kadar ulaşmış durumda. Bu seviyelere yükselmesinde Bill Gates, Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr, David Beckham gibi ünlü isimlerin de desteği önemli bir etki bıraktı. Bu durum kurumsal iletişime etkili bir örnektir.

ÜLKÜ HÜR HAKKINDA

Ülkü Hür henüz ilkokul öğrencisi iken okuduğu kitaplar ve yağ tenekelerine ektiği reyhanları satarak başladığı girişimcilik serüvenine, 2017 yılında kurduğu Türkiye’nin en büyük dijital girişim platformu ve kadın oluşumu ‘Girişimci Kadınlar Grubu’ ile devam ediyor. Ülkü Hür, binlerce kadının markasını oluşturması, işini geliştirmesi ve hedefine ulaşması için verdiği eğitimler, seminerler ve atölyeler ile kadınların girişimcilik hayallerini gerçekleştirmesine öncülük ediyor

Bu makaleler de ilginizi çekebilir

Mail Bültenimize Kaydolun Ücretsiz Bonuslardan Haberdar Olun!

Online kurslarımızda güncellemeye gidildiğinden canlı yayın tarihlerimiz henüz belirlenmemiştir. Eğitimlerimizi ve canlı yayın tarihlerimizi anında öğrenmek için mail bültenimize kaydolun.

Ülkü Hür Kimdir?

Ülkü Hür henüz ilkokul öğrencisi iken okuduğu kitaplar ve yağ tenekelerine ektiği reyhanları satarak başladığı girişimcilik serüvenine, 2017 yılında kurduğu Türkiye’nin en büyük dijital girişim platformu ve kadın oluşumu ‘Girişimci Kadınlar Grubu’ ile devam ediyor. Ülkü Hür, binlerce kadının markasını oluşturması, işini geliştirmesi ve hedefine ulaşması için verdiği eğitimler, seminerler ve atölyeler ile kadınların girişimcilik hayallerini gerçekleştirmesine öncülük ediyor.

Ülkü Hür, kadınların girişimcilik yoluyla güçlenmesi, iş dünyasında temsil edilmeleri ve kadın girişimciliğinin ve ekosistemin gelişmesi için sürdürdüğü çalışmalarla kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Fotoğraf çekmeyi, gezip keşfetmeyi ve fikir üretip, uygulamayı çok seven Ülkü Hür evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Girişimci Kadınlar Grubu kurucusu Ülkü Hür, verdiği eğitimlerin yanısıra Girişimci Kadınlar Akademisinin de kurucusudur. Ülkü Hür Girişimci Kadınlar Grubunun sesi olarak birçok etkinlikte konuşmacı olarak yer almaktadır.