Kurumsal İtibar Nedir? Özellikleri ve Unsurları

Kurumsal İtibar

Daha fazla eğitim görmek için abone olun!

Kurumsal itibar, söz konusu kurumun bilinen ve görünen yüzü ile ilgili bileşenlerin insanlar üzerinde bıraktığı izlenimler bütününe denir. Diğer bir deyişle kurumsal itibar, söz konusu kurumun muhatap olduğu kişi ve kurumlar açısından sahip olduğu değerdir. Bu kurumun çalışanlarının, müşterilerinin, hissedarlarının, sosyal kurumların, sözlü ve yazılı medya ile halkın kafasında yer alan algıların bütünüdür. 

Kurumsal İtibarın Temel Özellikleri Nelerdir? 

Kurumsal itibarın temel özellikleri şu şekildedir:

 • Potansiyel müşterilerini daha kolay etkiler.
 • Markaya karşı sadakati arttırır.
 • Kolay yoldan ucuz kredi bulabilir.
 • Rekabet avantajı sağlar.
 • Ürün tedarikçilerini daha kolay elinde tutar.
 • Kurum daha etkin bir hale gelir.
 • Satış konusunda kolaylık sağlar.
 • Kaliteli çalışan bulmayı kolaylaştırır.
 • Faaliyet gösterdiği pazarda önemi artar.

Kurumsal İtibar Nasıl Yapılmalıdır?

Kurumsal itibar, hizmet kalitesini ve güvenilirliğini attırarak, şirketin güçlü ve özgün yönlerini ön plana çıkararak ve  müşteri odaklı çalışmayı prensip haline getirerek yapılabilir. Aynı zamanda güvenilir ve tutarlı davranışlar sergileyerek, iyi bir yönetme ve yöneticilik sergileyerek, şirketin varoluş amacını yansıtan vizyon ve misyonunu doğru şekilde yansıtarak, kaliteden taviz vermeyerek, araştırmacı ve yeniliğe açık tutumda olarak yapılmalıdır.

Kurumsal İtibarı Oluşturan Unsurlar Nelerdir? 

Kurumsal itibarı oluşturan unsurlar beş temel kavram üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunlar imaj, kimlik, işletme etiği, kurumsal sosyal sorumluluk ve finansal performanstır. Şimdi kısaca bu kavramlara değinelim:

 • İmaj: İmaj algılanan imaj ve istenilen imaj olarak iki grupta ele alınmıştır. Algılanan imaj, kurumun kurum dışında nasıl algılandığı konusundaki düşünce veya inançlara odaklanır. İstenilen imaj ise kurumun dışarıdan nasıl bir izlenime sahip olmak istedikleri konusuna odaklanır. 
 • Kimlik: Kimlik merkezi ve sürekli çalışanlar açısından şirketin veya kurumun görünen yüzüdür. 
 • İşletme Etiği: İşletme etiği, ekonomik, ticari ve iş dünyasının sağlamış olduğu imkanlar karşısında sorumluluk ve ahlaki açıdan doğru seçimler yapmamız konusunda bizlere yol gösteren kurallar veyahut ilkeler ve değerleri inceleyen genel bir disiplindir.
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken, topluma ve tüm ilişkili olduğu çıkar gruplarına (müşteriler, tedarikçiler, ortaklar, çalışanlar vb.) karşı sorumlu davranmaları gerektiğini ifade eden kavramdır. 
 • Finansal Performans: Finansal performans, bir firmanın, şirketin veya topluluğun asıl işi içerisinde varlıklarını ne kadar iyi değerlendirebileceğinin ve nasıl gelir elde edebileceğinin öznel ölçüsüdür.

Kurumsal İtibar Neden Önemlidir?

Kurumsal itibar, kurumun çalışanlarının ve müşteri olma potansiyeline sahip kişilerin dikkatini çektiği için bu organizasyonun başarısında önemli bir rol oynar. Aynı zamanda diğer bütün paydaşların desteğinin alınmasına olanak sağlar. Diğer rakipleri arasında sözünün değeri artar ve güvenilir bir imaj oluşturur. Güçlü ve sağlam temellere dayanan bir itibara sahip olmak kurumlara hem finansal açıdan hem de insan kaynağı açısından katkı sağlar. Diğer yandan faaliyet gösterdikleri pazardaki payları açısından da önem arz eder.

Kurumsal İtibar Yönetimi Nedir?

Kurumsal itibar yönetimi, şirketlerin müşterileri ve çalışanları üzerinde inşa ettikleri tutumların tümüne denir. Şirketlerin kurumsal kimlik oluşturması, kurumsal ve tutarlı bir şekilde yönetilmesi, şirket dışı ve şirket içi verdiği mesajlar, yaptıkları faaliyetler bütünü kurumsal itibar kazanımını olumlu veya olumsuz etkileyen süreçlerdir. Kurumların itibar yönetimini, hedef kitleler üzerinde bıraktığı izlenim, şirkete bakış açısı, kurumun bireyler üzerindeki algısı gibi tüm süreç ve bileşenler oluşturmaktadır.

Kurumsal İtibarın Temel Yapı Taşları Nelerdir?

Kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, finansal performans ve maddi olmayan kaynaklar şeklinde üç başlıkta ele alınır. Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kendi içerisinde üçe ayrılır. Kurumsal kimlik(içsel), kurumsal imaj(dışsal) ve kurumsal etik(hem içsel hem dışsal). Bu kavramların bir bütün halinde bir araya gelmesiyle kurumsal itibar inşa edilir.

Kurumsal İtibarın Boyutları Nelerdir?


Kurumsal itibarın boyutları, duygusal cazibe, ürün ve hizmetleri, vizyon ve liderlik, çalışma ortamı, sosyal sorumluluk ve finansal performans olmak üzere 6 boyutta ele alınmıştır.

Kurumsal İtibar Araştırması Nedir?

Kurumsal itibar araştırması, söz konusu kurumun marka, imaj ve algı araştırmasını kurumun ve kuruluşların iş başarısını alakadar eden ve dahi etkileyen tüm bireylerin ve grupların gözünde söz konusu kurumun dışarıdan görünen yüzünü daha iyi anlamak ve ifade edebilmek amacıyla yapılan araştırma şeklidir.

Kurumsal İtibar Ve Kurumsal İmaj Arasındaki Fark Nedir?

Kurumsal itibar ve kurumsal imaj arasında şu şekilde bir fark vardır; Kurumsal imaj, geçicidir ve itibara göre daha yüzeyseldir. Kurumsal itibar ise, imaja göre daha detaylı olmakla beraber sürekli ve güvenilir olmakla da ilgilidir. En önemli karakteristik özelliği, itibarın iç ve dış paydaşları nezdinde daha karmaşık ve belirsiz bir yapısı vardır.

Kurumsal İtibarın İki Temel Bileşeni Nedir?

Kurumsal itibarın iki temel bileşeni, kurumsal kimlik ve kurumsal imajdır. Kurumsal kimlik, çalışanların nezdinde biz kimiz veya kendimizi nasıl görmek istiyoruz sorularının cevabıdır. Kurumsal imaj ise kurumsal itibarın bir bileşeni olmakla birlikte paydaşların şirketi veya kuruluşu nasıl gördüğü ile ilgilidir.

ÜLKÜ HÜR HAKKINDA

Ülkü Hür henüz ilkokul öğrencisi iken okuduğu kitaplar ve yağ tenekelerine ektiği reyhanları satarak başladığı girişimcilik serüvenine, 2017 yılında kurduğu Türkiye’nin en büyük dijital girişim platformu ve kadın oluşumu ‘Girişimci Kadınlar Grubu’ ile devam ediyor. Ülkü Hür, binlerce kadının markasını oluşturması, işini geliştirmesi ve hedefine ulaşması için verdiği eğitimler, seminerler ve atölyeler ile kadınların girişimcilik hayallerini gerçekleştirmesine öncülük ediyor

Bu makaleler de ilginizi çekebilir

Mail Bültenimize Kaydolun Ücretsiz Bonuslardan Haberdar Olun!

Online kurslarımızda güncellemeye gidildiğinden canlı yayın tarihlerimiz henüz belirlenmemiştir. Eğitimlerimizi ve canlı yayın tarihlerimizi anında öğrenmek için mail bültenimize kaydolun.

Ülkü Hür Kimdir?

Ülkü Hür henüz ilkokul öğrencisi iken okuduğu kitaplar ve yağ tenekelerine ektiği reyhanları satarak başladığı girişimcilik serüvenine, 2017 yılında kurduğu Türkiye’nin en büyük dijital girişim platformu ve kadın oluşumu ‘Girişimci Kadınlar Grubu’ ile devam ediyor. Ülkü Hür, binlerce kadının markasını oluşturması, işini geliştirmesi ve hedefine ulaşması için verdiği eğitimler, seminerler ve atölyeler ile kadınların girişimcilik hayallerini gerçekleştirmesine öncülük ediyor.

Ülkü Hür, kadınların girişimcilik yoluyla güçlenmesi, iş dünyasında temsil edilmeleri ve kadın girişimciliğinin ve ekosistemin gelişmesi için sürdürdüğü çalışmalarla kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Fotoğraf çekmeyi, gezip keşfetmeyi ve fikir üretip, uygulamayı çok seven Ülkü Hür evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Girişimci Kadınlar Grubu kurucusu Ülkü Hür, verdiği eğitimlerin yanısıra Girişimci Kadınlar Akademisinin de kurucusudur. Ülkü Hür Girişimci Kadınlar Grubunun sesi olarak birçok etkinlikte konuşmacı olarak yer almaktadır.